Bydgoska Izba Administracji Skarbowej ponownie wśród najlepszych w Rankingu Dziennika Gazety Prawnej

 

Praca urzędów skarbowych z roku na rok się zmienia, dostosowujemy się do oczekiwań i potrzeb naszych klientów. Wdrażamy kolejne e-usługi Krajowej Administracji Skarbowej, a popularność tej formy załatwiania spraw podatkowych cały czas rośnie. Do uruchomionego w ubiegłym roku e-Urzędu Skarbowego zalogowano się już ponad 70 mln razy. Priorytety KAS to nie tylko pobór podatków, ale też wsparcie podatników i rozwijanie dialogu z biznesem. Naszym klientom oferujemy partnerską współpracę m.in. w ramach Programu Współdziałania – powiedziała zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Jak wybierano laureatów

Ranking został przygotowany przez redakcję DGP w oparciu o zestawienia statystyczne departamentów KAS w Ministerstwie Finansów. Autorzy rankingu oceniali jednostki KAS w dwóch kategoriach: efektywność i skuteczność. Urzędy skarbowe klasyfikowano w czterech grupach, biorąc pod uwagę wielkość zatrudnienia oraz właściwość podzielono je na: małe, średnie, duże oraz wyspecjalizowane. W odrębnym zestawieniu zostały ocenione izby administracji skarbowej. Przygotowano również klasyfikację generalną uwzględniającą miejsca zajęte przez poszczególne izby i urzędy w obu ocenianych kategoriach.

Osiągnięcia kujawsko-pomorskiej KAS w XVIII Rankingu Urzędów Skarbowych i Izb Administracji Skarbowej Dziennika Gazety Prawnej przedstawiają się następująco:

Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

  • III miejsce w klasyfikacji generalnej Izb Administracji Skarbowej
  • II miejsce w kategorii Najbardziej Efektywna Izba Administracji Skarbowej
  • IV miejsce w kategorii Najbardziej Skuteczna Izba Administracji Skarbowej

Urząd Skarbowy w Golubiu-Dobrzyniu

  • III miejsce w kategorii Najbardziej Efektywny Urząd Skarbowy (kategoria: mały US)

Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

  • X miejsce w klasyfikacji generalnej Urzędów Skarbowych (kategoria: wyspecjalizowany US)
  • II miejsce w kategorii Najbardziej Efektywny Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy

Wszystkie sukcesy Krajowej Administracji Skarbowej nie byłyby możliwe bez zaangażowania, profesjonalizmu, odpowiedzialnej postawy pracowników i funkcjonariuszy, za co bardzo Państwu dziękuję. Gratuluję wyróżnionym w rankingu dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych oraz pracownikom nagrodzonych jednostek KAS. Życzę kolejnych sukcesów i wyrazów uznania dla Państwa pracy – podkreśliła Anna Chałupa.

 

  • Krajowa Administracja Skarbowa

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Beata Adamowicz, Zastępca Szefa KAS Anna Chałupa, Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Elżbieta Cerkaska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu Marcin Wypych