Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim oraz Ministrem Edukacji i Nauki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w  Wielgiem po raz kolejny będzie realizował program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Na realizację tego programu w latach 2022-2026 Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał dotację w wysokości 528.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie dodatkowego wsparcia dla małych dzieci z niepełnosprawnościami i  zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0–7 lat ze szczególnym uwzględnieniem dzieci poniżej 3. roku życia.

Celem programu jest jak najwcześniejsze zdiagnozowanie, a następnie podjęcie działań stymulujących rozwój dziecka w aspekcie jego dalszego rozwoju.

W ramach programu dzieci mogą uzyskać nawet 5 godzin dodatkowych zajęć wspomagających w tygodniu, które organizowane są całkowicie bezpłatnie przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, pełniący rolę powiatowego wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno - opiekuńczego.Podmiot realizujący:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem

Wielgie 80A

tel.: 54 280-19-08

sosw@golub-dobrzyn.com.pl

 

Ważne: zajęcia realizowane w ramach Programu „Za życiem” są dodatkowe, bezpłatne i niezależne od rehabilitacji oraz terapii realizowanych przez NFZ oraz w ramach WWR. O zajęcia mogą wystąpić rodzice dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

  • Program „Za życiem” w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim