231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

                                                                  ,,Polski my naród, polski lud” -  Maria Konopnicka

 

Obchody Narodowego Święta 3 Maja rozpoczęły się przemarszem pod figurę Matki Bożej, gdzie odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny.

Po uroczystości kościelnej zebrani udali się wspólnym przemarszem pod pomniki pamięci narodowej, by złożyć okolicznościowe wiązanki kwiatów.

W dniu 3 maja 2022 r., podczas obchodów z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentowali: Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, Radna Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pani Barbara Jarmuła, Skarbnik Powiatu Pan Zbigniew Szyjkowski.

 

 

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Przypomnijmy, że autorami projektu Konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski i ksiądz Hugo Kołłątaj.

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja