2 maja, na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej z 20 lutego 2004 r., obchodzimy Dzień Flagi RP.
Zgodnie z Konstytucją barwy narodowe podlegają ochronie prawnej. Fladze państwowej należny jest szacunek – powinna być zawsze zadbana, a najbardziej godnym sposobem jej eksponowania jest umieszczenie na drzewcu lub maszcie. Na terenie kraju polska flaga ma pierwszeństwo przed każdą inną.

W tym dniu Polacy z dumą wywieszają flagi w domach i instytucjach państwowych. 

Zachęcamy do wspólnego świętowania i radosnego manifestowania naszego patriotyzmu.

  • dzienflagi