W dniu 1 kwietnia 2022 r. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Piotr Leciejewski oficjalnie powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu mł insp. Krzysztofa Grugiela.

Spotkanie było również okazją do poznania nowego zastępcy Komendanta Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu podinsp. Wioletty Dąbrowskiej, dotychczasowego oficera prasowego toruńskiej Policji.

W uroczystości uczestniczyli Starosta Franciszek Gutowski oraz Wicestarosta Danuta Malecka życząc nowemu Komendantowi sukcesów w realizacji wyznaczonych celów i dobrych relacji z władzami Powiatu.

  • Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu-Dobrzyniu