W ostatnim dniu marca starosta Franciszek Gutowski wręczył list gratulacyjny oraz podziękowali wieloletniemu pracownikowi Panu Janowi Kuźmińskiemu Geodecie Powiatowemu  nie tylko za długie lata pracy w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, ale za wszystkie lata pracy zawodowej na rzecz administracji samorządowej. W imieniu wszystkich kierowników oraz pracowników starostwa życzenia z tytułu przejścia na zasłużoną emeryturę złożyła wicestarosta Danuta Malecka. Słowa podziękowania za bardzo dobrą współpracę z urzędem wojewódzkim oraz oddziałami Panu Kuźmińskiemu złożyli osobiście Pan Robert Cieszyński Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Pan Grzegorz Pawelec Geodeta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pan Jacek Drzystek Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Toruniu, Pan Tomasz Sugalski Geodeta Powiatowy Starostwa Powiatowego w Rypinie.

Pan Jan Kuźmiński pracował w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu od 1 stycznia 1999 roku po przejęciu pracowników Urzędu Rejonowego w Toruniu na mocy art. 57 ust. 2 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.98.133.872) i był zatrudniony na stanowisku Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami, Komunikacji i Dróg. Z dniem 1 stycznia 2002 r. został powołany na stanowisko geodety powiatowego powiatu golubsko-dobrzyńskiego pełniąc jednocześnie funkcję kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. W latach 2006-2010 oraz 2010-2014 roku pełnił funkcję wicestarosty golubsko-dobrzyńskiego. Jednym z największych zawodowych dokonań Pana Jana Kuźmińskiego z pewnością jest cyfryzacja zasobów geodezyjnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Charakter pracy przez lata się zmienił. Na początku funkcjonowały jedynie rejestry pisane. Dziś cały system jest zinformatyzowany. W maju 2017 roku został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, nadawanym przez Prezydenta RP. Swoją karierę zawodową Pan Jan zakończył po 40 latach pracy.

Panie Janku życzymy zdrowia, radości i realizacji tych pasji, na które dotąd brakowało czasu.

  • 2
  • 3
  • 4