Treść strony: XLIX sesja Rady Powiatu.

XLIX sesja Rady Powiatu.

 XLIX sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 23 marca br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału większej grupy gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.
 Jedynym gościem zaproszonym do udziału w obradach był nowo powołany, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji, mł. insp. Krzysztof Grugiel. Na życzenie radnych Komendant przedstawił swoją dotychczasową drogę zawodową, która wiodła od Komendy Policji w Nowym Mieście Lubawskim, poprzez Komendę Powiatowa Policji w Brodnicy, aż właśnie do Golubia-Dobrzynia. W swoim wystąpieniu Komendant zapewniał o chęci ścisłej współpracy z samorządowcami wszystkich szczebli na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i gości w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim. Podkreślał, że w swojej drodze zawodowej systematycznie angażował się w działalność mającą na celu poprawę warunków mieszkańców, m.in. działając w powiatowych Komisjach Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowych radach zatrudnienia. 
Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski, Starosta Powiatu Franciszek Gutowski oraz radni pogratulowali Komendantowi Krzysztofowi Grugiel awansu zawodowego i życzyli kolejnych sukcesów. Podziękowali za złożoną deklarację współpracy i zapewniali, że jest ona dwustronna..  
 W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 9 uchwał. Z treścią uchwał można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
  Transmisja z obrad XLIX sesji Rady Powiatu tutaj:  http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/index.php/pl/
 
Karolina Kowalska
Kierownik Biura Rady Powiatu

  • IMG_7775
  • IMG_7777
  • IMG_7778
  • IMG_7779
  • IMG_7780
  • IMG_7782
  • IMG_7786.kkkkk
  • IMG_7787kkkkkkkk
  • IMG_7789