Program Grantowy ,,Czuwamy! Pamiętamy!"

PROGRAM GRANTOWY „CZUWAMY! PAMIĘTAMY!”

Trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji programu grantowego Fundacji ORLEN „Czuwamy! Pamiętamy!”, oferującego granty na odnowienie Miejsc Pamięci, skierowanego do organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych z całej Polski. Budżet tegorocznej edycji programu wynosi 300 tys. złotych i w porównaniu z ubiegłoroczną edycją jest wyższy o 100 tys. złotych. W tym roku, już po raz drugi, program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej. Tak jak w poprzednich edycjach, wnioski o wsparcie mogą składać organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski, instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie. Do rozdania czekają granty w maksymalnej wysokości 10 tys. zł.  Projekty muszą być zrealizowane w okresie od 22 sierpnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. Wnioski o wsparcie można składać do 16 maja 2022 roku. Regulamin Programu oraz wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej Fundacji ORLEN. Ogłoszenie wyników nastąpi do 12 sierpnia 2022 roku. 
Źródło: Fundacja Orlen [dostęp 18.03.2022 r.]

                                                                                                                                                                                                                                                                                           (KT)