Treść strony: Trzeci nabór do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż w dniu 7 marca 2022 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna trzeci nabór wniosków do projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA). W związku z powyższym zachęcamy wszystkie chętne Podmioty Publiczne z województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w Projekcie. Poniżej zamieszczamy link z ogłoszeniem o trzecim naborze oraz dokumenty aplikacyjne:

https://owda.pfron.org.pl/aktualnosci/trzeci-nabor-do-projektu-osrodek-wsparcia-architektury-dostepnej/ 

Począwszy od trzeciego naboru, rekrutacja prowadzona jest wyłącznie w formie elektronicznej. Wszystkie składane dokumenty powinny być zapisane w formacie pdf i podpisane elektronicznie przez osobę do tego uprawnioną. Do dokumentów podpisywanych przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Nowe, obowiązujące w trzecim naborze wzory dokumentów rekrutacyjnych oraz zasady udzielania wsparcia w ramach OWDA dostępne są na stronie internetowej projektu w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy owda@pfron.org.pl.

W przypadku pytań dotyczących projektu lub wątpliwości związanych z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych, prosimy o kontakt z Konsultantami ds. dostępności właściwymi dla danego regionu. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce Kontakt.