Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy. 

I. W zakresie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych:

Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek 
w ukraińskim banku, znajdzie się na terytorium Polski i nie może z powodu wojny pobierać swojego świadczenia w Ukrainie, może zwrócić się o pomoc w sprawie zmiany rachunku 
do najbliższej placówki ZUS. Prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce można też przesłać za pośrednictwem poczty - do Oddziału ZUS w Rzeszowie, na adres:
Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów
Podajemy adresy terenowych jednostek organizacyjnych  Oddziału ZUS w Toruniu:
- Oddział ZUS w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 33/39,
- Inspektorat w Aleksandrowie Kujawskim
87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 6 a,
- Inspektorat w Brodnicy,
87-300 Brodnica, ul. Mały Rynek 5,
- Inspektorat w Grudziądzu
86-300 Grudziądz, ul. Wybickiego 39,
- Inspektorat w Lipnie
87-600 Lipno, ul. Mickiewicza 43,
- Inspektorat we Włocławku
87-800 Włocławek, ul. Płocka 167,
- Biuro Terenowe w Golubiu-Dobryniu
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. 1000-lecia 25,
- Biuro Terenowe w Rypinie
87-500 Rypin, ul. Mławska 12,


II. W serwisie na stronie internetowej ZUS są publikowane w języku ukraińskim aktualne treści dotyczące warunków uzyskania: świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. 

III. W ramach pomocy instytucjonalnej zapewniamy wsparcie uchodźcom z Ukrainy 
w zakresie:

- objęcia ubezpieczeniami w związku z podjęciem zatrudnienia/innej działalności zarobkowej na terytorium Polski,
- ubiegania się o przyznanie prawa do świadczeń wynikających z ustawodawstwa polskiego,
- rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS profilu w języku ukraińskim.

IV. Wykaz wszystkich placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczony jest 
na stronie https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe.