W dniu 25 lutego br. odbyła się wideokonferencja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego–Pana Mikołaja Bogdanowicza w sprawie utworzenia punktów zbiórek darów dla Ukrainy. W związku z tym, na prośbę Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego zwołano miejskie i gminne sztaby kryzysowe. Za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Golubiu-Dobrzyniu oraz miast i gmin powiatu golubsko-dobrzyńskiego zorganizowano w/w zbiórki.
W dniu 1 marca br. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Pan Franciszek Gutowski zwołał wspólne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Spotkanie dotyczyło organizacji pomocy uchodźcom z terenu objętego konfliktem zbrojnym na Ukrainie. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele miast i gmin, instytucji szczebla powiatowego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz dyrektorzy jednostek powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
Starosta Powiatu przedstawił sprawy związane z przygotowaniem powiatowego miejsca zbiórki, którym jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Do straży będą transportowane dary ze zbiórek, które były i są nadal organizowane na terenie miast i gmin powiatu. W chwili obecnej działa 18 punktów zbiórek na terenie całego powiatu, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/kryzysgd/photos/pcb.993645857905804/993642504572806 Dostarczeniem wszystkich zebranych darów do magazynu centralnego w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy zajmie się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Golubiu-Dobrzyniu, skąd posegregowane towary będą przetransportowane do magazynu centralnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych między Warszawą a Lublinem, a następnie przewożone bezpiecznymi kanałami w potrzebne miejsca na Ukrainie. Następnie Starosta Golubsko-Dobrzyński przedstawił sprawy związane z przyjmowaniem uchodźców. Włodarze miast i gmin wyrazili pomoc w szczególnych sytuacjach w organizacji tworzenia miejsc noclegowych dla Ukraińców. Są to w głównej mierze świetlice wiejskie oraz prywatne domy Polaków.
 
(KS)
  • 274364259_994272467843143_1644455713923560284_n
  • 274761287_994272464509810_1961554290510127728_n
  • 274894323_994272437843146_972350153441945348_n (1)