Komisja Konkursowa

Uprzejmie informuję, że w związku z brakiem zgłoszenia przez organizacje pozarządowe kandydatur do prac w Komisji Konkursowej, do oceny i wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w 2022 roku, skład ww. Komisji został ustalony w oparciu o regulację art. 15 ust. 2a, ust. 2b i ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

                                                                                                                                                                                                                                                                           (KT)

 

                                                                                                                                                                                                                                          Kierownik Wydziału Organizacyjnego

                                                                                                                                                                                                                                                      i Spraw Społecznych

                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Monika Ciechanowska