Konkurs na dofinasowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki Pan Kamil Bortniczuk ogłosił nabór wniosków w zawiązku z programem pn. ,,Sport dla Wszystkich”. W ramach Programu można ubiegać się m. in. o dofinansowanie konferencji czy publikacji specjalistycznych upowszechniających aktywny model spędzania wolnego czasu.

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane w ramach swojej podstawowej działalności statutowej zadań związanych z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej. W szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim, które posiadają odpowiednie struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia i fundacje.

Wnioski należy przygotować wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert
i wniosków Ministerstwa Sportu AMODIT w terminie do 1 marca 2022 r. Wnioski zostaną rozpatrzone do dnia 29 kwietnia br.

Więcej informacji na temat ,,Programu Sport dla Wszystkich” można uzyskać pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich  

Źródło:https://wartowiedziec.pl/rozwoj-i-fundusze/63016-ruszyl-nabor-wnioskow-do-programu-sport-dla-wszystkich-w-2022-roku [dostęp dnia 14.02.2022 r.]

(KT)