Na zasłużoną emeryturę, po 40 latach pracy, odeszła Pani Elżbieta Chojnicka - inspektor ds. płac i ubezpieczeń społecznych w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu. Od początku swojej pracy zawodowej Pani Elżbieta związana była z jednostkami samorządowymi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. W Starostwie Powiatowym przepracowała 21 lat. Zawsze niezwykle ciepła, miła i pomocna.

W dniu 31 stycznia 2022 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, Wicestarosta Pani Danuta Malecka, Sekretarz Powiatu Pni Katarzyna Orłowska oraz Skarbnik Powiatu Pan Zbigniew Szyjkowski w imieniu wszystkich pracowników podziękowali Pani Elżbiecie za wieloletnią pracę na rzecz samorządu lokalnego, za zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych, odpowiedzialne dysponowanie środkami finansowymi oraz  za życzliwość i otwartość na drugiego człowieka.

Pani Elu - przed Panią kolejny i niezmiernie ciekawy okres życia - czas na realizację marzeń oraz pasji, które do tej pory ustępowały miejsca obowiązkom zawodowym. Życzymy dużo zdrowia i wielu dobrych chwil podczas zasłużonego odpoczynku.

  • Zasłużona emerytura
  • Zasłużona emerytura
  • Zasłużona emerytura
  • Zasłużona emerytura