XLVII sesja Rady Powiatu.
 XLVII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 26 stycznia br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.
 W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 4 uchwały, z treścią których można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
 Radni uchwałami m.in. wprowadzili zmiany w bieżącym budżecie Powiatu, przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021, wyrazili zgodę na przekazanie w formie darowizny nieruchomości Gminie Kowalewo Pomorskie oraz  dokonali zmian stawek za usunięcie pojazdu z drogi powiatowej. 
Transmisja z obrad XLVII sesji Rady Powiatu tutaj:  http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/index.php/pl/
 
Karolina Kowalska
Kierownik Biura Rady Powiatu

  • IMG_7527
  • IMG_7530
  • IMG_7531
  • IMG_7535
  • IMG_7526