NUMERY TELEFONÓW DO STAROSTWA POWIATOWEGO

STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU:
powiat@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW SPOŁECZNYCH:
m.ciechanowska@golub-dobrzyn.com.pl tel. 56 683 53 80-81 wew.111

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG:
komunikacja@golub-dobrzyn.com.pl ,tel. 56 475 61 28, 56 475 61 38 lub 56 475 61 92

WYDZIAŁ FINANSOWY:
z.szyjkowski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 32

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:
e.piotrowska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 171, 172, 151

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA:
a.celmer@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 110

WYDZIAŁ OŚWIATY I ZDROWIA:
oswiata@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 112

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
e.cybulska@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 131

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW:
rzecznik@bip.golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 47

WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY:
r.karaszewski@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 95

BIURO INFORMATYKI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI:
kryzys@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 81

STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:
kryzys@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80 wew. 82

POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ:
podgik@golub-dobrzyn.com.pl, tel. 56 683 53 80-81 wew. 191

POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:
ul. Dr J.G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń,
e-mail: pzon@golub-dobrzyn.com.pl,  tel. 56 475 60 50

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5193,wydzialy-i-biura, a także na stronie BIP pod adresem:  https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/67,wydzial-organizacyjny