OGŁOSZENIE W SPRAWIE WPROWADZENIA OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Starosta Golubsko-Dobrzyński – Franciszek Gutowski informuje, że od środy 26 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników, Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu do odwołania wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu, aby przeciwdziałać możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa.  W oparciu o wymogi wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 149) oraz obostrzeniami  sanitarnymi Ministerstwa  Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, postanawia się o wyłączeniu bezpośredniej obsługi klientów urzędu. Obsługa  będzie odbywała się głównie poprzez internet, telefon i pocztę.

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy interesantów o kontakt z pracownikami urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, a także na podstawie dedykowanych systemów komunikacji, za wyjątkiem sytuacji, w których realizacja określonych zadań jest niezbędna dla zapewnienia pomocy obywatelom lub ze względu  na przepisy prawa lub potrzeby urzędu.

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, spowodowaną pandemią COVID-19, obsługa Interesantów odbywać się będzie w następujący sposób:

 • poprzez złożenie dokumentacji (zaklejona koperta) w skrzynce podawczej (urna) dostępnej w przedsionku przy drzwiach głównych urzędu -  ul. Plac 1000-lecia 25 od strony bankomatu (bez potwierdzenia daty wpływu),
 • telefonicznie,
 • elektronicznie poprzez e-mail oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP,
 • listownie - pocztą tradycyjną.

Wydawanie dokumentacji interesantom odbywać się będzie za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., a także osobiście przez urzędnika w wyznaczonym dniu i godzinie w siedzibie urzędu.

Zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu.

Ze względu na dużą liczbę zachorowań, warunki i możliwości lokalowe Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, a także w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Naszych klientów oraz pracowników Wydziału Starosta Golubsko-Dobrzyński przypomina o następujących zasadach  funkcjonowania Wydziału w sprawach dotyczących wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych  i innych dokumentów komunikacyjnych:

 1. W celu załatwienia wyżej wymienionych spraw należy pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. Wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej –bip.golub-dobrzyn.com..pl – Wydział Komunikacji – Karty usług. Wniosek można pobrać również osobiście ze stolika z wnioskami usytuowanego w korytarzu Wydziału lub z ze stolika usytuowanego w holu głównym budynku (wejście od strony bankomatu).
 2. Wnioski o zgłoszeniu zbycia lub nabycia pojazdu można w dalszym ciągu zgłaszać elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Puap oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału lub po umówieniu się telefonicznym na wizytę.
 3. UWAGA – nadal obowiązuje telefoniczne umawianie wizyt w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg na konkretny dzień i godzinę. Jedno stanowisko umawia z tygodniowym wyprzedzeniem, pozostałe stanowiska na dzień bieżący.
 4. Poniżej podajemy aktualne numery telefonów:
 • rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów – nr bezpośredni 56 475 61 28 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr 56 683 53 80,
 • odbiór dowodów rejestracyjnych stałych, wpis adnotacji GAZ, HAK, VAT – nr bezpośredni 56 475 61 38 lub przez Sekretariat Starostwa pod nr 56 683 53 80,
 • prawa jazdy, transport drogowy, organizacja ruchu, nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców – nr bezpośredni 56 475 61 92 lub przez Sekretariat Starostwa 56 683 53 80.
 1. Prosimy dzwonić od 7.30 oraz przychodzić na wyznaczone wizyty punktualnie nie wcześniej jak 5 minut przed wyznaczoną godziną.
 2. Zostaje również możliwość składania wniosków za pośrednictwem skrzynki podawczej ustawionej w korytarzu Wydziału, a także do skrzynki ustawionej w holu głównym (wejście od strony bankomatu), do których klienci mogą składać wnioski o rejestrację pojazdu, zawiadomienia o zbyciu oraz nabyciu itp. wraz z załączonymi oryginałami dokumentów oraz z podanym numerem telefonu kontaktowego. Skrzynka podawcza jest każdego dnia po godzinie 15.00 opróżniana. Po weryfikacji dokumenty są przygotowywane a pracownicy Wydziału kontaktują się telefonicznie z klientami i ustalają dzień oraz godzinę odbioru.
 3. Ponadto w pomieszczeniu biurowym może przebywać jednocześnie jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

W korytarzu Wydziału natomiast mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby oczekujące w sprawach związanych z rejestracją pojazdu oraz 1 osoba w sprawach dotyczących praw jazdy, transportu drogowego czy organizacji ruchu oraz 1 osoba składająca dokumenty do skrzynki podawczej.

 1. Przypominamy również o zachowaniu dystansu społecznego i odpowiedniej odległości pomiędzy osobami oczekującymi. Prosimy także o przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Zwracamy uwagę także na przestrzeganie liczby osób oczekujących przy stanowiskach obsługi oraz na nie blokowanie schodów wejściowych. W przypadku większej liczby osób przebywających w korytarzu Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg prosimy oczekiwać na zewnątrzbudynku.

Zalecamy:

 • korzystanie z procedur oraz druków i formularzy zamieszczonych w BIP
  Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, zakładka „załatw sprawę” https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/4962,zalatw-sprawe
 • przedkładać kompletną dokumentację wraz z dowodem opłaty,
 • podać numer telefonu celem umożliwienia kontaktu,
 • korzystać z telefonów do właściwych merytorycznie wydziałów wskazanych w BIP,
 • korzystać ze środków komunikacji elektronicznej (e-Urząd).

Dane kontaktowe dotyczące poszczególnych wydziałów dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/5193,wydzialy-i-biura, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.golub-dobrzyn.com.pl/67,wydzial-organizacyjny

 

Korespondencję tradycyjną prosimy kierować na adres:

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 100-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na:

na adres e-mail powiat@golub-dobrzyn.com.pl

lub poprzez platformę E-PUAP: /SPGDobrzyn/SkrytkaESP

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub drogą telefoniczną na nr tel.  sekretariat: 56 683 53 80-81, fax. 56 475 61 11

NUMERY TELEFONÓW DO STAROSTWA POWIATOWEGO

Do budynku Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu możliwe będzie wejście, po wcześniejszym umówieniu się.

Ponadto na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki.

Jeśli chodzi o bieżące funkcjonowanie urzędu, nie jest brane pod uwagę przejście na pracę w trybie zdalnym. W związku z powyższym pracownicy Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu będą nadal wykonywać swoje obowiązki w trybie stacjonarnym.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i prosimy, abyśmy wspólnie dbali o swoje zdrowie!