W dniu 13 stycznia 2022 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wziął udział w Konwencie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego miejscem spotkania był Ciechocinek  w Powiecie Aleksandrowskim.

Podczas konwentu omawiano tematy w sprawach:

- przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy prawo farmaceutyczne w zakresie pełnienia przez apteki ogólnodostępne dyżurów w porze nocnej i dni wolne od pracy

- subwencji oświatowej

- przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w zakresie dotyczącym stwierdzenia zgonu i jego przyczyny

 

W obradach Konwentu uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski  Józef Ramlau. Powiat Aleksandrowski  reprezentowała Starosta Lidia Tokarska i Wicestarosta Aleksandrowski Adam Potaczek. Konwentowi przewodniczył Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz.

 

APa

  • Konwent powiatów województwa kujawsko-pomorskiego