Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu przypomina, iż od 10 grudnia 2021 r. do 10 lutego 2022 r. trwa nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2022.

W ramach programu w 2022 r. będą realizowane następujące obszary:

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych;
  • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że w ramach programu będą także realizowane następujące obszary:

  • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

W przypadku obszaru A oraz obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, w przypadku pozostałych obszarów wnioski należy składać do tut. Centrum.