Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) od 31.10 2021 r. stowarzyszenia i fundacje, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego są zobowiązane do wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W praktyce w stowarzyszeniach do Rejestru musi zostać wpisany cały zarząd natomiast w przypadku fundacji wynika to z zapisów, które znajdują się w statucie. Wpis nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych.
Terminy, które warto zapamiętać:
- istniejące już organizacje muszą dokonać wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do końca stycznia 2022 roku,
- każda nowo utworzona organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) ma na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 7 dni na zgłoszenie od daty otrzymania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Samego wpisu dokonuje się elektronicznie na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
(KT)