• CIDON logo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje ze od dnia 1 września 2021r. przy każdym Oddziale PFRON uruchomione zostało Centrum Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).
W ramach działalności CIDON możecie Państwo uzyskać informacje m. in. na temat programów realizowanych przez PFRON, projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe, dostępnym wsparciu finansowym i rzeczowym, likwidacji barier funkcjonalnych, systemie orzecznictwa, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, możliwości wsparcia działalności gospodarczej i wiele innych.
Ponadto w CIDON można skorzystać z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, czy otrzymać skierowanie do Ośrodka Wsparcia Testów (OWIT), gdzie już od II połowy 2022 r. będą mogły osoby z niepełnosprawnością przetestować sprzęt dostosowany do swojego rodzaju niepełnosprawności, a następnie ubiegać się o refundację w swoim powiecie.
Pracownicy Oddziału Kujawsko-Pomorskiego są do Państwa dyspozycji, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Oddziału.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (56 681 44 20), mailowego (torun@pfron.org.pl), osobistego (ul. Szosa Chełmińska 30, III piętro, pokój 316).