K O M U N I K A T

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE
STAROSTWO POWIATOWE W GOLUBIU-DOBRZYNIU
w dniu 24 GRUDNIA 2021 r. (piątek)  
BĘDZIE NIECZYNNE.

Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto ustawowo wolne od pracy wypadające w sobotę.  Zarządzeniem nr 15/2021 r. Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego dodatkowy dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w dniu 25 grudnia 2021 r. (sobota) został ustalony
na dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek).
W związku z powyższym w tym dniu Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu będzie nieczynne.  

 

Katarzyna Orłowska
Sekretarz
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego