Historia zapisana w piosenkach „Solidarni, nasz jest ten dzień …” w 40. rocznicę 13 grudnia 1981 roku to tytuł wieczornicy, zorganizowanej w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim dla upamiętnienia ofiar komunistycznych represji.

Z zaproszenia na uroczysty koncert skorzystali dawni działacze opozycyjni, którzy osobiście doświadczyli różnych form prześladowania przez system komunistyczny. Znaleźli się wśród nich m.in.:

- Jan Wyrowiński (od IX 1980 w „Solidarności”; członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Chemoautomatyce; publicysta niezależnego pisma „Wolne Słowo”, w marcu 1981 współorganizator KOWzP w Toruniu, członek KIK w Toruniu. Od 1981 członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 13 XII 1981 odmówił podpisania tzw. lojalki; internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku (prowadził wykłady dla internowanych), zwolniony 29 IV 1982),

- Michał Leszczyc Grabianka (od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w TPPD; I/II 1981 uczestnik strajku chłopskiego w Rzeszowie, 16 XI – 13 XII 1980 organizator i uczestnik strajku chłopskiego w Toruniu; od III 1981 w „Solidarność” Rolników Indywidualnych, w 1981 autor i redaktor pism niezależnych „Rzeczychłopska” i „Rota”, pełnomocnik Zarządu Wojewódzkiego „S” RI w Toruniu. Po 13 XII 1981 ukrywał się w parafii Wniebowstąpienia NMP w Toruniu, 15 XII 1981 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach, zwolniony 23 II 1982).

Obecni byli ponadto inni dawni działacze opozycyjni, których losy związane są z naszym regionem.

Z zaproszenia skorzystali również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, m.in.: poseł na Sejm RP Jan Krzysztof Ardanowski, Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski, radni gminy Kowalewo Pomorskie, a także kierownicy instytucji publicznych z terenu miasta i gminy.

Uczniowie klas 3F i 3B, pod kierunkiem nauczyciela Krzysztofa Zaniewskiego, przygotowali program artystyczno-historyczny, w którym przypomnieli dramatyczne wydarzenia z najnowszej historii Polski. W klimat czasów PRL-u wprowadzała też scenografia, której przygotowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli i pracowników szkoły, a także dzięki życzliwości pani Lidii Kunke, właścicielki Sklepu Rzeczy Używanych w Kowalewie Pomorskim oraz pani Gizeli Pijar, dyrektor Wąbrzeskiego Domu Kultury, które wypożyczyły przedmioty z epoki schyłkowego PRL-u.

Dopełnieniem całości był poczęstunek przygotowany przez panią Longinę Borkowicz i młodych kucharzy z klasy 3 CE. Obsługę gości i bufet zapewniała pani Marta Malinowska wraz z grupą uczennic klasy 3F.

  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim
  • Koncert artystyczno-historyczny w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim