• 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce