W dniu 10 grudnia 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Panią Danutą Malecką uczestniczyli w pracach Komisji nadzorującej II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Starosta podziękował finalistom tegorocznej olimpiady oraz ich opiekunom za pracę, jaką włożyli w osiągnięcie sukcesu.

Finalistom II etapu serdecznie gratulujemy!

Zadanie objęte zostało Patronatem Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

FOT.: ZS-1 w G-D

APa

  • II ETAP OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
  • II ETAP OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
  • II ETAP OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
  • II ETAP OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
  • II ETAP OLIMPIADY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI
baner toplayer
Skrócony czas pracy