Treść strony: Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim!

Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim!

Zakończyły się prace przy realizacji zadania pn. „Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim". W dniu 30 listopada miał miejsce odbiór techniczny zadania, w którym uczestniczył przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Pan Krzysztof Jęcki, Wykonawca prac firma JAWOR Sp. z o.o., inspektorzy nadzoru inwestorskiego budowlanego i konserwatorskiego oraz przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

W ramach zadania zostały przeprowadzone prace konserwatorskie i restauratorskie naściennych polichromii i dekoracji malarskich znajdujących się we wnętrzu budynku oraz prace konserwatorskie techniczne. Ponadto zakres robót obejmował również wykonanie robót budowlanych polegający na przeprowadzeniu remontu części wnętrza budynku - prace rozbiórkowe, oczyszczanie i naprawa wewnętrznego lica ścian i sufitów oraz konieczne do wykonania prace polegające na odgrzybieniu wnętrza budynku.

Zgodnie z podpisaną umową całkowity koszt wykonania zadania opiewał na kwotę 1.262.577,71 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 470.000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków", projekt pn. „Kowalewo Pomorskie, dawny budynek Sądu (1914 r.): roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu budynku”.

Realizacja zadania jest kolejnym etapem prac do wykonania w tym budynku. W obiekcie, dzięki pozyskaniu dofinansowań zewnętrznych, w latach poprzednich udało się przeprowadzić prace polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z konstrukcją oraz okien w elewacji frontowej.

  • Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim! - 7
  • Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim! - 1
  • Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim! - 2
  • Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim! - 3
  • Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim! - 4
  • Zakończenie kolejnego etapu prac w zabytkowym budynku Sądu w Kowalewie Pomorskim! - 6