W dniu 27 listopada 2021 r. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka uczestniczyła w spotkaniu integracyjno-kulturalnym w ramach „Dnia Seniora”, zorganizowanym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Golubiu-Dobrzyniu na Stadionie Miejskim.

Zadanie zostało objęte patronatem honorowym starosty golubsko-dobrzyńskiego.

  • Dzień seniora
  • Dzień seniora
  • Dzień seniora