Treść strony: Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa!

Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa!

W dniu 18 listopada br. na terenie budowy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się pierwsza rada budowy z udziałem Kierownika Budowy, Inspektorów Nadzoru, przedstawicieli Wykonawcy oraz Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w osobach Starosty Franciszka Gutowskiego, Wicestarosty Danuty Maleckiej oraz pracowników Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego.

Podczas spotkania Kierownik omówił stan zaawansowania wykonanych robót oraz wyjaśnił z Inspektorami wynikłe podczas prowadzonych prac nieścisłości.

Budowa budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ma zostać ukończona na początku września 2022 r. Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64 zł.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 2 779 855,13 zł. W kwocie zawiera się dofinansowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia oraz koszty obsługi programu.

Materiał filmowy z rady budowy można znaleźć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=Mapn0XHN8H0

  • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa! - 1
  • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa! - 2
  • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa! - 3
  • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa! - 4
  • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa! - 5
  • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa! - 6
  • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa! - 7
  • Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego nabiera tempa! - 8