Szanowni Państwo!

Jesteśmy w połowie szóstej kadencji samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Miniony okres, to czas dobrej, konstruktywnej współpracy, intensywnych działań i  wytężonej pracy. Podsumowanie  pragnę  rozpocząć od podziękowania  Członkom Zarządu oraz Radnym Powiatu za codzienną współpracę. Podziękowania kieruję do Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej, wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego oraz  Dyrektorów i Kierowników pozostałych jednostek organizacyjnych powiatu, które  realizują zadania samorządu powiatowego.  Minione 2,5 roku było okresem bogatym w inwestycje, ale również zmuszającym do inicjowania nowych rozwiązań, przeorganizowania pracy i  koordynowania działań.  Mimo pewnych trudności – chociażby tych wynikających z wybuchu pandemii – udało nam się zrealizować liczne cele, które postawiliśmy sobie na początku kadencji.

Okres czasowy ujęty w latach  2018 – 2021, to przede wszystkim czas  realizacji wielu  zadań inwestycyjnych,  których wydatki  w poszczególnych obszarach przedstawiają  się następująco:

 

Obszar

wartość całkowita

dofinansowanie

wkład własny powiatu

drogi i chodniki

19 623 536,27

8 318 854,86

11304681,41

inwestycje kubaturowe

9 351 076,91

5 241 917,72

4109159,19

inwestycje z innymi podmiotami

4 113 021,38

2 535 098,56

1577922,82

zdrowie

12 122 495,12

6 864 628,84

5 257 866,28

oświata

10 679 545,97

9 744 815,94

934 730,03

przeciwdziałania             bezrobociu

15 865 827,83

13 413 665,96

2 452 161,87

wspierania rodziny

6 331 074,49

6 331 074,49

0,00

wsparcia osób z niepełnosprawnością

1 585 665,11

1 267 432,66

318 232,45

Razem zrealizowane

79 672 243,08

53 717 489,03

25 954 754,05

 

Plany inwestycyjne powiatu wynikające z podpisanych dokumentów (bez obwodnicy i ronda)

Plany inwestycyjne powiatu wynikające z podpisanych dokumentów (bez obwodnicy i ronda)

 

24 464 880,39

22 564 855,13

1 900 025,26

 

 

W PODSUMOWANIU

 

wartość całkowita:

104 137 123,47

dofinansowanie:

76 282 344,16

 

wkład własny powiatu:

27 854 779,31

 

 

Pragnę również zasygnalizować, że poza wcześniej wymienionymi przedsięwzięciami Powiat realizował również z własnych środków budżetowych szereg zadań inwestycyjnych, remontowych. Do takich między innymi należą:

 • Budowa parkingu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wielgiem;
 • Budowa parkingu przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu;
 • Budowa parkingu i chodnika przy ul. Koppa 1A;
 • Budowa parkingu i placu przy Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, wcześniej remont łazienki;
 • Remont dachu w Zespole Szkół w Kowalewie Pomorskim;
 • Ponadto w trakcie jest wykonywanie nowego ogrodzenia przy Zarządzie Dróg Powiatowych.

Dokonano również zakupów np.: kopiarko-ładowarki i pługu odśnieżającego dla Zarządu Dróg Powiatowych.   

 

Szanowni Państwo,

W omawianym okresie samorząd powiatowy wspierał szereg inicjatyw kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i sportowych poprzez objęcie Patronatem Honorowym Starosty oraz w ramach otwartych konkursów ofert. Pamiętaliśmy  także o  rocznicach  oraz wydarzeniach  patriotycznych istotnych dla naszej tożsamości narodowej.

Do największych uroczystości, których byliśmy współorganizatorem zaliczyć należy  Wojewódzkie Obchody 100. Rocznicy Powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej Polski z dnia  17 stycznia 2020r.  Miejsce obchodów zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ to Golub jako pierwsze miasto zostało włączone w granice niepodległej Polski. Obchody przyłączenia Pomorza i Kujaw otworzyła konferencja naukowa ,,100-lecie powrotu Golubia do Ojczyzny: od wolności do niepodległości”. Uczestnicy przeszli  ,,Marszem dla Niepodległej”, podczas którego symbolicznie przekroczono Drwęcę, na znak otwarcia bram naszego regionu dla wojsk armii błękitnej. Była to najbardziej spektakularna część uroczystości, z inscenizacją w wykonaniu stuosobowej grupy rekonstrukcyjnej. Dalsza część jubileuszu odbyła się rynku golubskim z udziałem orkiestry wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, żołnierzy sił polskich i amerykańskich. Natomiast na golubskim zamku przeprowadzona została inscenizacja historyczna oraz piknik patriotyczny.

Oczywistym jest fakt, że nie wszystkie działania były zaplanowane. Niektóre zjawiska pojawiły się nieoczekiwanie, jak chociażby wybuch pandemii. Zmiana codzienności wymagała nierzadko całkowitego przeorganizowania naszej pracy i dostosowania formy naszych działań do covidowej rzeczywistości.  

Szanowni Państwo,

Bardzo dużo  za nami. Przed Zarządem Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego kolejne 2,5 roku intensywnych działań. Proszę życzyć nam powodzenia! Ja z kolei życzę sobie i Państwu, abyśmy ostatniego dnia szóstej kadencji samorządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  byli zadowoleni z naszej pracy!

                      Dziękuję   

Starosta Golubsko-Dobrzyński

Franciszek Gutowski

 • Zestawienie - drogi i chodniki
 • Zestawienie - drogi i chodniki
 • Zestawienie - inwestycje wspólne
 • Zestawienie - inwestycje kubaturowe
 • Zestawienie - szpital
 • Zestawienie - plany inwestycyjne