XLIV sesja Rady Powiatu, czyli Rada Powiatu na półmetku. 
 XLIV sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 24 listopada br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.
 W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 7 uchwał, z których treścią można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal
 Uchwałami m.in. wprowadzono bieżące zmiany w budżecie, przesunięto wszystkie niewykorzystane środki z PFRON-u na potrzeby osób niepełnosprawnych, ustalono na rok 2022 stawki za przechowywanie porzuconych pojazdów i obiektów pływających, przyjęto Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok przyszły, plan pracy Komisji Rewizyjnej, a także harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych, również na rok 2022. 
 Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski złożył informację o zrealizowanych przedsięwzięciach w pierwszej połowie trwającej kadencji. Podkreślał, że minione 2,5 roku szóstej kadencji było okresem bogatym w inwestycje, ale również zmuszającym do inicjowania nowych rozwiązań czy przeorganizowania pracy związanej z wybuchem pandemii. Pomimo tych trudności udało się zrealizować cele postawione na początku kadencji. Wykonano już inwestycje o łącznej wartości prawie 80mln.zł, przy czym Powiat ze swoich środków wyłożył jedynie 21 mln zł. Natomiast na etapie podpisania umów i rozpoczęcia realizacji są inwestycje o wartości ok. 25 mln zł., z czego wkładem własnym Powiatu będzie kwota niespełna 2 mln zł.  
Samorządowe pismo Wspólnota opracowało ranking samorządów w zakresie inwestycji przeprowadzonych w latach 2018-2020, biorąc pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w tym okresie w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Miło mi poinformować, że na 314 powiatów w kraju, Powiat Golubsko-Dobrzyński znalazł się na 75 miejscu w kraju i na 6 miejscu w województwie Kujawsko-Pomorskim- podkreślał w swoim wystąpieniu Starosta Franciszek Gutowski – Wielkość pozyskanego na inwestycje dofinansowania pokazuje, że samorząd działa prężnie, szuka źródeł pieniędzy, a przede konstruktywnie współpracuje, za co serdecznie dziękuję członkom Zarządu, radnym Pani Wicestaroście, pracownikom Starostwa Powiatowego oraz Dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych.   
 Transmisja z obrad XLIV sesji Rady Powiatu tutaj:  http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/index.php/pl/
 
Karolina Kowalska
Kierownik Biura Rady Powiatu

  • IMG_7119
  • IMG_7120
  • IMG_7122
  • IMG_7125
  • IMG_7118