Informacja o wyniku drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego działając na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego ustnego przetargu:

  1. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 18 listopada 2021 r. o godz. 10-tej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, Plac Tysiąclecia 25, parter, pokój nr S5 (Biuro Rady Powiatu).
  2. Do przetargu dopuszczono : 0 osób, nikt nie wpłacił wadium.

Do przetargu nie dopuszczono: 0 osób.                 

  1. Nabywcą nieruchomości został – -------------------.
  • GN-1
  • GN-2
  • GN-3