Treść strony: Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy

W dniu 5 listopada 2021 roku miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy”.

W odbiorze udział wzięli Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Danuta Malecka, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Jacek Żurawski, Zastępca Burmistrza Ilona Rybicka-Sałatowska, Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski wraz z Radnymi, Radni Miasta Kowalewa Pomorskiego, wykonawca-firma STRABAG oraz zaproszeni goście i przybyli mieszkańcy.

W ramach inwestycji wykonano chodnik o powierzchni 7500 m2 wraz ze zjazdami.
Zadanie realizowane było na mocy podpisanego w dniu 7 listopada 20218 roku porozumienia pomiędzy Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim a Gminą Kowalewo Pomorskie w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy.
Koszty inwestycji wyniosły 1 828 002,38 zł (roboty budowlane, dokumentacja projektowa, inspektor nadzoru).
Powiat Golubsko-Dobrzyński na realizację zadania przekazał materiał budowlany o łącznej wartości 128 575,05 zł, pozostałe koszty po 50% podzielone zostały pomiędzy Powiatem i Kowalewem Pomorskim.

  • Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia
  • Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia
  • Budowa chodnika z Bielska do Chełmonia