• 11488

"Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa" - wygraj czujkę czadu

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego, strażacy przypominają o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. 
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Pamiętajmy, że w przypadku pożaru lub zaczadzenia, brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2012 r. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).


Powiat golubsko-dobrzyński przyłącza się do kampanii "Czujka na straży twojego bezpieczeństwa". Przygotowaliśmy dla Państwa konkurs, w którym można wygrać czujkę czadu. Każdy, kto wypełni kupon i poprawnie odpowie na pytania konkursowe weźmie udział w losowaniu detektora czadu. Do rozlosowania mamy 20 detektorów czadu. Kupon należy dostarczyć lub przesłać do dnia 2 grudnia 2021 r. do Sekretariatu Starostwa Powiatowego w Golubiu‑Dobrzyniu (decyduje data wpływu), przy ul. Plac 1000-Lecia 25, 87-400 Golub‑Dobrzyń. Regulamin konkursu dostępny jest w pliku poniżej oraz w siedzibie Starostwa. Zwycięzcę o wygranej poinformujemy telefonicznie.