XLIII  sesja Rady Powiatu

XLIII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 27 października br. W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, sesja odbyła się bez udziału gości i osób tradycyjnie zapraszanych. Uczestnicy posiedzenia zachowali wszystkie restrykcyjne obostrzenia, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 3 uchwały, którymi m.in. wprowadzono zmiany do bieżącej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz budżetu Powiatu na rok 2021 i rozpatrzono skargę na działalność Starosty. Z podjętymi uchwałami można zapoznać się tutaj:  http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu w czasie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski przedłożył informację na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych, kierowników, dyrektorów i pracowników starostwa upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych. Drugim tematem, z którym zapoznali się radni, była informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Transmisja z obrad XLIII sesji Rady Powiatu tutaj: http://retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/

 

(KK)

 • XLIII sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 1
 • XLIII sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 2
 • XLIII sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 3
 • XLIII sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 4
 • XLIII sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 5
 • XLIII sesja Rady Powiatu - zdjęcie nr 6