W dniu 26 października 2021 w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia wstępnej koncepcji (przesłanej w 3 wariantach) dla budowy ronda przy ulicy Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej.

Spotkanie miało na celu wypracowanie wspólnego stanowiska pomiędzy samorządami, które zgodnie z podpisanym porozumieniem współfinansować będą przedmiotową inwestycję.

Rondo ma zostać wybudowane na połączeniu drogi wojewódzkiej 534 z drogą powiatową nr 2127C.

Uwagi Powiatu zostaną przesłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do 29 października 2021 roku.

(MM)

  • Spotkanie w sprawie budowy ronda w Golubiu-Dobrzyniu
  • Spotkanie w sprawie budowy ronda w Golubiu-Dobrzyniu
  • Wariant 1
  • Wariant 2
  • Wariant 3
  • Przejezdność