W dniu 22 października 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką wzięli udział w Konwencie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego miejscem spotkania były Wierzbiczany w Powiecie Inowrocławskim.

Omawiane tematy podczas spotkania to:

- polityka senioralna,

- stan prac samorządu wojewódzkiego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027,

- analiza sytuacji w województwie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF oraz ze stanem przygotowania organów administracji oraz służb do działań w zakresie przeciwdziałania oraz ograniczenia skutków wywołanych ogniskami ASF/HPA,

- nocna i świąteczna opieka medyczna.

Powiat Inowrocławski reprezentowała Starosta Wiesława Pawłowska. Konwentowi przewodniczy Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz. W obradach uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska oraz starostowie 19 powiatów z terenu naszego województwa, prezydenci miast na prawach powiatu: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Włocławka, oraz przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

 

FOT.: Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

APa

  • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego