Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje o wolnych miejscach w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

Ośrodek ten zapewnia całodobowy pobyt dla 10 osób, które potrzebują schronienia i są osobami doznającymi przemocy w rodzinie. Ponadto udzielane jest poradnictwo: pedagogiczne, medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, jak również prowadzone są konsultacje wychowawcze dla rodziców czy zajęcia edukacyjne.

Pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest bezpłatny.