MIEJSKI OBSZAR FUNKCJONALNY TORUNIA

W dniu 19 października 2021 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski uczestniczył w spotkaniu z prezydentem Miasta Torunia Panem Michałem Zaleskim w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia.

Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia jest to porozumienie 36 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, do którego należy również powiat golubsko-dobrzyński. Z prezydentem Miasta Torunia Panem Michałem Zaleskim spotkali się przedstawiciele powiatów: starosta aleksandrowski Pani Lidia Tokarska, starosta golubsko-dobrzyński Pan Franciszek Gutowski, starosta chełmiński Pan Zdzisław Gamański i starosta toruński Pan Marek Olszewski.

Współpraca pozwoli skorzystać ze środków europejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027. Fundusze te pozwolą natomiast zrealizować szereg projektów w naszym województwie, służących rozwojowi całego obszaru MOF.

 

(AP)

 

FOT.: https://www.torun.pl/pl/mof-dla-przyszlosci-samorzadow

 

  • Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia
  • Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia
  • Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia