Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż zbliża się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ".

Dotyczy to zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.) a termin naboru wystąpień wyznaczony jest na okres od 1 do 30 listopada 2021 r.  

Uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Wystąpienia o przyznanie środków finansowych na realizację programu składane są przez samorządy powiatowe do Oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby władz samorządu powiatowego. 

Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie internetowej PFRON:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/