W dniu 1 września miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu, w nowej siedzibie szkoły przy ul. PTTK 28.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną uroczystość odbyła się w dwóch turach, którą  poprowadził Dyrektor Rafał Gumiela. Na wstępie przywitał uczniów po wakacyjnej przerwie oraz poinformował o dalszych planach w przekształcaniu i remontu szkoły. 

Dodatkowo uroczystość ubogacił koncert w wykonaniu nauczycieli Pana Piotra Pokutyckiego i Pana Tomasza Gumieli.

5 października uczniowie klas I cyklu 4 i 6-letniego oficjalnie wstąpili do braci uczniowskiej Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu.

Dyrektor PSM życzył pasowanym na uczniów wielu sukcesów, wytrwałości w nauce gry na wybranych przez nich instrumentach oraz tego, aby jak najlepiej czuli się w murach szkoły muzycznej. Dzieci otrzymały tego dnia pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Na koniec uroczystości odbył się krótki koncert organowy w wykonaniu Pani Anny Chmielewskiej – nauczyciela klasy organów.

  • Nowy rok szkolny i pasowanie w nowej siedzibie szkoły - zdjęcie nr 1
  • Nowy rok szkolny i pasowanie w nowej siedzibie szkoły - zdjęcie nr 2
  • Nowy rok szkolny i pasowanie w nowej siedzibie szkoły - zdjęcie nr 3
  • Nowy rok szkolny i pasowanie w nowej siedzibie szkoły - zdjęcie nr 4
  • Nowy rok szkolny i pasowanie w nowej siedzibie szkoły - zdjęcie nr 5