Akcja – Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo

Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu, Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg informuje, że zgodnie z „Krajowym programem działań profilaktycznych na rok 2021 koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji” w dniu 21 października 2021 r. rozpocznie się akcja informacyjno-edukacyjna pn. Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo.

W związku z powyższym, działając wraz z Komendą Powiatową Policji w Golubiu-Dobrzyniu do akcji włączają się stacje kontroli pojazdów z Naszego powiatu.

I tak w dniach: 23 października, 20 listopada oraz 11 grudnia br. chcielibyśmy zachęcić kierowców do nieodpłatnej kontroli oświetlenia pojazdów.

Poniżej wykaz stacji kontroli pojazdów biorących udział w opisanej akcji:

  1. „Auto-Zarębski” Stefan Zarębski  Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Szosa Rypińska 32A, 87-400 Golub-Dobrzyń,
  1. Zakład Usługowo-Handlowy Józef Stuczyński Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Brodnicka 23, 87-410 Kowalewo Pomorskie,
  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Drewmot” Agnieszka Szymańska Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Sokołowska,87-400 Golub-Dobrzyń,
  1. „EROL” Elżbieta Radecka Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Sokołowska 7, 87-400 Golub-Dobrzyń.