W dniu 7 października 2021 r. Pani Agata Celmer - Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów przeprowadziła spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin. Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące praw konsumenta oraz najważniejsze informacje z zakresu reklamacji, gwarancji, zakupów internetowych oraz zawierania umów.

Ponadto dla mieszkańców Gminy dostępne były darmowe porady prawne, których udzielał adwokat z ramienia Stowarzyszenia Sursum Corda realizującego w naszym powiecie zadanie publiczne z zakresu udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Informujemy, że w 2022 roku planowane są porady w Urzędzie Gminy Ciechocin, które będą odbywać się raz w miesiącu.

Kolejne spotkanie w ramach edukacji konsumenckiej odbyło się w dniu 12 października 2021 roku. Spotkanie to przeprowadzono dla klasy I technikum ekonomicznego i technikum reklamy. Młodzież zapoznała się z podstawowymi prawami konsumentów, formami zawarcia umowy oraz zagadnieniami z zakresu reklamacji z tytułu rękojmi i gwarancji. Uczniowie podczas lekcji konsumenckiej mieli także okazję obejrzeć krótkie filmy edukacyjne. Podsumowaniem spotkania był krótki test wiedzy z zagadnień konsumenckich, który zakończył się pełnym sukcesem.

  • Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin z PRK - zdjęcie nr 1
  • Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin z PRK - zdjęcie nr 2
  • Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin z PRK - zdjęcie nr 3
  • Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin z PRK - zdjęcie nr 4
  • Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin z PRK - zdjęcie nr 5
  • Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin z PRK - zdjęcie nr 6
  • Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin z PRK - zdjęcie nr 7
  • Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin z PRK - zdjęcie nr 8
  • Spotkanie dla sołtysów i przewodniczących KGW Gminy Ciechocin z PRK - zdjęcie nr 9