Nieodpłatne porady prawne w Gminie Ciechocin

Nieodpłatne porady prawne w Gminie Ciechocin

Starosta Golubsko-Dobrzyński oraz Wójt Gminy Ciechocin w porozumieniu 
ze Stowarzyszeniem Sursum Corda informują, że udostępniona zostanie bezpośrednia obsługa mobilnego Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Ciechocin.

Z porad prawnych będą mogli skorzystać przede wszystkim mieszkańcy gminy
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. 

Punkt czynny będzie w dniu 7 października 2021 r. w budynku Urzędu Gminy Ciechocin w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Kto może skorzystać z porady?

Zgodnie z przepisami prawa nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


Jak umówić się na poradę?

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 784 637 815.


Ponadto w tym samym dniu, tj. 7 października br. w godzinach od 10.00 do 12.00 
w Urzędzie Gminy Ciechocin odbędzie się spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumentów, podczas którego zostaną omówione najważniejsze zagadnienia z zakresu ochrony interesów konsumenta. 

Serdecznie zapraszamy!