Treść strony: Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

Rusza budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

W dniu 7 września br. przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego wraz z Inspektorami nadzoru inwestorskiego przekazali Wykonawcy prac firmie SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA "BUDEX" LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. plac budowy dla realizacji inwestycji pn. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu”.

Zgodnie z podpisaną umową budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ma zostać ukończony w terminie 12 miesięcy od jej zawarcia tj. do początku września 2022 r. Całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64 złotych brutto.

Wykonawca w pierwszej kolejności przystąpi do uporządkowania i zabezpieczenia placu budowy. Następnie, zgodnie z dostarczonym harmonogramem rzeczowo-finansowym rozpocznie od wykonania robót ziemnych oraz prac związanych z robotami murowymi i żelbetowymi.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie szczególnym ośrodkiem wsparcia całodobowego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność wymagają szczególnego wsparcia, gdzie niezależne zamieszkiwanie połączone będzie z opieką i wsparciem zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 2 779 855,13 zł. W kwocie zawiera się dofinansowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia oraz koszty obsługi programu.

  • Rusza budowa COM w Golubiu-Dobrzyniu - cz. 1
  • Rusza budowa COM w Golubiu-Dobrzyniu - cz. 2
  • Rusza budowa COM w Golubiu-Dobrzyniu - cz. 3
  • Rusza budowa COM w Golubiu-Dobrzyniu - cz. 4
  • Rusza budowa COM w Golubiu-Dobrzyniu - cz. 5
  • Rusza budowa COM w Golubiu-Dobrzyniu - cz. 6