Treść strony: Powiat podpisał umowę na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

Powiat podpisał umowę na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu!

Dnia 1 września br. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa  budynku  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  w Golubiu-Dobrzyniu ”.

W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą robót została wybrana SPÓŁKA BUDOWLANO-USŁUGOWA "BUDEX" LUTOMIRSKI I WSPÓLNICY SP.J. z Lipna.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne, zgodnie z podpisaną umową, powstanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy a całkowity koszt robót budowlanych wyniesie 3 381 404,64 złotych brutto.

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne będzie szczególnym ośrodkiem wsparcia całodobowego pobytu dla dorosłych osób niepełnosprawnych, które ze względu na chorobę i niepełnosprawność wymagają szczególnego wsparcia, gdzie niezależne zamieszkiwanie połączone będzie z opieką i wsparciem zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w wysokości 2 779 855,13 zł. W kwocie zawiera się dofinansowanie budowy obiektu, zakup wyposażenia oraz koszty obsługi programu.

  • Powiat podpisał umowę na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - cz. 1
  • Powiat podpisał umowę na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - cz. 2
  • Powiat podpisał umowę na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - cz. 3
  • Powiat podpisał umowę na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - cz. 4