W dniu 10 września br. miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km 1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 długości 3,153 km”.

Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczyli Pani Marzena Łukowska-reprezentowała Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panią Annę Gembicką, Dyrektor Delegatury w Toruniu Pan Dariusz Zagrabski, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Pan Marek Ryłowicz, Kierownik Biura Rozwoju i Wsparcia Inwestycji  Pani Wioletta Szymańska, Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski oraz zaproszeni Goście. 

Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Rogowa.

Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 299 161,00 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wkład własny Powiatu wyniósł 1 171 037,52 zł. Ponadto, remont drogi został dofinansowany w ramach udzielonej dotacji celowej przez samorząd Gminy Golub-Dobrzyń w kwocie 128 123,90 zł.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2 598 322,42 zł.

 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 1
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 2
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 3
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 4
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 5
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 6
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 7
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 8
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 9
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 10
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 11
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 12
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 13
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 14
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 15
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń - zdjęcie nr 16