Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” realizowanego i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2. Rozwój usług społecznych w ramach RPO WKP 2014-2020 będzie możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego psychiatrycznego w soboty.

Udział w projekcie jest bezpłatny, warunkiem uczestnictwa w poradnictwie psychiatrycznym jest wypełnienie dokumentacji projektowej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z biurem projektu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Osoby do kontaktu: Dagmara Skorska, Beata Jurkiewicz tel. 56 683 54 76 lub 784 301 266.