ROBOTY BUDOWLANE I PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE DAWNEGO BUDYNKU SĄDU W KOWALEWIE POMORSKIM

W dniu 09.08.2021 r., w obecności Inspektora nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego oraz Wykonawcy prac, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu przekazali plac budowy na realizację zadania pn. „Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie dawnego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim". Przedmiotowe prace są I etapem prac planowanym do wykonania w tym budynku.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 470 000,00 zł w ramach programu „Ochrona zabytków".

W trakcie inwestycji wykonane zostaną prace w skrzydle główny i bocznym polegające na robotach rozbiórkowych, wykonaniu tynków wewnętrznych ścian i sufitów, pracach w klatce schodowej oraz robotach konserwatorsko-restauratorskich polichromii.

Umowę na wykonanie I etapu prac podpisano z Wykonawcą w dniu 02.08.2021 r. na kwotę 1 262 577, 71 zł.

Prace, zgodnie z podpisana umową, powinny zakończyć się do dnia  30.10.2021 r.

 

 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (1)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (10)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (11)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (12)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (13)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (14)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (15)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (16)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (17)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (18)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (2)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (3)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (4)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (5)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (6)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (7)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (8)
 • Remont muzycznej-pocztek 9.08 (9)