STAROSTA GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

zaprasza

na pierwsze spotkanie z mieszkańcami, przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi w sprawie przygotowania Strategii Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030. Spotkanie odbędzie się w dniu 18.08.2021 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta w Golubiu-Dobrzyniu, Plac 1000-lecia 25.

  1. Przedmiot spotkania:

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2021-2030.

  1. Program spotkania:

godz. 9:00 prezentacja wstępnej diagnozy dla przedstawicieli gmin, jednostek organizacyjnych powiatu, KPP Policji w Golubiu-Dobrzyniu, KP Straży Pożarnej i mieszkańców.

godz. 12:00 prezentacja wstępnej diagnozy dla podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń i mieszkańców.

  1. Sposób przeprowadzania spotkania:

Mieszkańcy powiatu golubsko-dobrzyńskiego zainteresowani problematyką społeczno-gospodarczą będą mogli wskazać najważniejsze ich zdaniem sprawy i problemy związane z przyszłością powiatu. Spotkanie pozwoli na dokładne poznanie preferencji mieszkańców i ich wizji w zakresie rozwoju powiatu. Wiedza ta zostanie wykorzystana podczas opracowania strategii, w tym ustalenia kierunków przyszłych i długofalowych działań, będących szansą na rozwój powiatu w sferze społecznej, gospodarczej przestrzenno-funkcjonalnej oraz środowiskowej.

 

Starosta Golubsko-Dobrzyński

Franciszek Gutowski