Kolejna, XL sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 28 lipca br. i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, na wniosek Zarządu Powiatu.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 9 uchwał, na mocy których m.in. dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w obecnym budżecie Powiatu, wyrazili zgodę na dofinansowanie budowy parkingu na Placu 1000-lecia w GD, oraz na podpisanie porozumień z Gminą Miasto Golub-Dobrzyń oraz Gminą Ciechocin na prowadzenie przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto uchwałami uaktualniono sieć szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu i zmieniono lokalizację Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu. Radni przyjęli bez uwag sprawozdania Nadzoru Wodnego w Golubiu-Dobrzyniu oraz w Rypinie z działań prowadzonych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.

 

Transmisja z obrad sesji tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/

 

Podjęte na XL sesji uchwały tutaj:

http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

 

(KK)

  • XL Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 1
  • XL Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 2
  • XL Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 3
  • XL Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 4
  • XL Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 5
  • XL Sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - zdjęcie nr 6